Správa nemovitostí

Během více než čtvrtstoletí existence firmy stále vyvíjíme vlastní metodiku a zdokonalujeme praxi ve správě nemovitostí tak, jak si to vyžaduje měnící se realita v oblasti bydlení, příslušné zákonné a jiné normy, a hlavně  požadavky našich zákazníků, ať už se jedná o Společenství vlastníků jednotek, bytová družstva nebo soukromé majitele bytových domů a jejich nájemníky. Základem je elektronické  (a dnes už i cloudové) vedení pasportizace bytových jednotek a agendy předpisu nájmu. Dalším bodem je evidence technického stavu budov a návrhy na jejich zlepšení, které svou erudicí garantují oba jednatelé firmy, stavební inženýři. Dlouhodobě dáváme důraz také na vysokou kvalitu účetních služeb poskytovaných klientům. Hlavními hodnotami naší správcovské kanceláře jsou důvěryhodnost a profesionalita.